Το ξέρετε ότι μια μπαταρία αυτοκινήτου ανακυκλώνεται σε ποσοστό σχεδόν 98%;

Picture

Όταν η μπαταρία ενός οχήματος πρόκειται να ανακυκλωθεί διαχωρίζεται σε διάφορα μέρη που με τη σειρά τους μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.

  • Πλαστικό:Τα τεμάχια πολυπροπυλενίου πλένονται, στεγνώνονται και αποστέλλονται σε ένα πλαστικό ανακυκλωτή όπου τα τεμάχια τήκονται μαζί σε μια σχεδόν-υγρή κατάσταση. Το λιωμένο πλαστικό μεταφέρεται μέσω ενός μηχανισμού και τοποθετείται σε μικρά πλαστικά σφαιρίδια με ομοιόμορφο μέγεθος. Τα εν λόγω σφαιρίδια πωλούνται εκ νέου σε κατασκευαστές μπαταριών, και η διαδικασία ξεκινά και πάλι.
  • Μόλυβδος:Τα πλέγματα μολύβδου, το οξείδιο του μολύβδου και άλλα μέρη μολύβδου καθαρίζονται και στη συνέχεια τήκονται μαζί σε κλιβάνους.Ο λιωμένος μόλυβδος χύνεται σε καλούπια και μετά από μια διαδικασία απομάκρυνσης των περιττών μερών αφήνεται να ψυχθεί.Όταν ο μόλυβδος έχει ψυχθεί απομακρύνεται από τα καλούπια και αποστέλλεται σε κατασκευαστές μπαταριών, όπου χρησιμοποιείται εκ νέου για την παραγωγή πλακών μολύβδου και άλλων εξαρτημάτων για νέες μπαταρίες.
  • Υγρά μπαταρίας:Τα υγρά μιας παλιάς μπαταρίας μπορούν να ανακυκλωθούν με δυο τρόπους. Το οξύ της μπαταρίας ,μπορεί να εξουδετερωθεί με μια βιομηχανική ένωση παρόμοια με την μαγειρική σόδα, που μετατρέπει το οξύ σε νερό. Το νερό αυτό επεξεργάζεται, καθαρίζεται και ελέγχεται ότι πληροί τα πρότυπα για καθαρό νερό όπου στη συνέχεια απελευθερώνεται στο δημόσιο σύστημα αποχέτευσης. Ένας άλλος τρόπος για την ανακύκλωση του οξέως της μπαταρίας είναι μέσω της επεξεργασίας όπου μετατρέπεται σε θειικό νάτριο, μία άοσμη λευκή σκόνη που χρησιμοποιείται σε απορρυπαντικά πλυντηρίου, και στις βιομηχανίες γυαλιού και υφασμάτων. 

 Τί είναι η ανακύκλωση μπαταριών;
Ανακύκλωση μπαταριών είναι η διαδικασία ανάκτησης και αξιοποίησης των υλικών που αποτελούν τις μπαταρίες, δηλαδή η απόσπαση των μετάλλων της μπαταρίας και η επαναφορά τους στον φυσικό και οικονομικό κύκλο, με την επαναχρησιμοποίηση τους για την κατασκευή νέων μπαταριών ή άλλων προϊόντων. Τελικός σκοπός της ανακύκλωσης είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και πρώτων υλών, καθώς και η μείωση του όγκου απορριμμάτων.
Για να ανακυκλωθούν οι μπαταρίες συλλέγονται σε ειδικούς κάδους ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων μπαταριών. Προστατέψτε το νερό και το περιβάλλον και απαλλαχτείτε από την παλιά σας μπαταρία εύκολα και γρήγορα. Επικοινωνήστε μαζί μας για να μας φέρετε την παλιά σας μπαταρία ή ακόμα και για να την συλλέξουμε από τον χώρο σας.
Γιατί να κάνω ανακύκλωση; Ποιο είναι το δικό μου προσωπικό όφελος;
Τα οφέλη από την ανακύκλωση μπαταριών είναι κοινά για όλους.
Δημιουργούμε ένα καλύτερο περιβάλλον για εμάς και τα παιδιά μας.

  • Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, η ανακύκλωση μπαταριών γίνεται για:
  • Την προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
  • Τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων τα οποία καταλήγουν στα ΧΥΤΑ (Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων).
  • Την εξοικονόμηση πρώτων υλών.
  • Την εξοικονόμηση ενέργειας.
  • Τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.