Οι μπαταρίες στρατιωτικών οχημάτων είναι γνωστές και ως μπαταρίες NATO ή μπαταρίες REO ή ως τετράγωνες μπαταρίες. Οι μπαταρίες αυτές έχουν χαρακτηριστική διαγώνια διάταξη των πόλων και σχεδόν τετράγωνο σχήμα.
 
Η εταιρεία μας διαθέτει αυτόν τον τύπο μπαταρίας από τρεις  διαφορετικούς κατασκευαστές με σκοπό να καλύψει  την ανάγκη οποιασδήποτε στρατιωτικής μονάδας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.