Περιγραφή:

ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ABS
Παρέχει 30% περισσότερη ισχύ εκκίνησης για σύγχρονες μοτοσυκλέτες με πολλούς ηλεκτρικούς καταναλωτές και καλύπτει κορυφές κατανάλωσης. Χαμηλή αυτοεκφόρτιση, το ποδήλατο εξακολουθεί να ξεκινά αξιόπιστα ακόμα και μετά από 3 μήνες.

Η σύστασή μας εάν έχουν εγκατασταθεί πολλοί καταναλωτές ή η μοτοσυκλέτα χρησιμοποιείται σπάνια.

Εικόνες

intAct Bike-Power GEL